मेरो राष्ट्र छैन (Mero Rastra Chhaina) - Nepali Poem by Sharan Aanshu

टोर्पेड़ोहरूले ठुँगेर नीलो आकाश रगताम्मे बनाउँछ, 
म त्यै रगतमा राष्ट्रियता खोजिरहन्छु....

Post a Comment

0 Comments