शहिदहरुको सम्झनामा (Shahid Haruko Samjhanama) - Nepali Poem by Bhupi Sherchan

In memories of brave martyr... 
हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए 
बन्दैन मुलुक दुई-चार सपूत मरेर नगए...

Post a Comment

0 Comments